אן אויסהיילונג פּלאַטפאָרמע פאר אידן וואס מוטשען זיך מיט פראבלעמען אין ענייני קדושה

נישטא קיין נייע מעלדונגען ברוכים הבאים!

ברוכים הבאים צו אונזער פאָרום! דאָ קענסטו זיך פאָרשטעלן פאַר'ן עולם (נישט מיט דיין פאַקטישן נאָמען, זעלבסטפאַרשטענדליך), און ווערן וואַרעם אויפגענומען דורך די מעמבערס דאָ אויפ'ן פאָרום

2,603 מעלדונגען
45 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך בשמחה תמיד
אין טעמע: דער תיליםזאגער איז...
ב- יולי 17, 2014, 05:11:14 PM

נישטא קיין נייע מעלדונגען רייסט זיך אָפּ!

אַן אויסהיילונג פּלאַטפאָרמע פאַר אידן וואס מוטשען זיך מיט אַדיקשאן צו שמוץ, הוז"ל, ווי אויך אנדערע פראבלעמען אין עניני קדושה. דאָ קענסטו שרייבן אונטער דיין "סקרין נאָמען" – אָן קיין מורא פון "מה יאמרו" – איבער דיין פּערזענליכן געראַנגל. פרעג שאלות, שרייב תשובות, און ווער דערהויבן! קריג פּראַקטישע עצות מיט הדרכה פון די מעמבערס אויפ'ן פארום

4,550 מעלדונגען
101 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך עד כאן
אין טעמע: הערות איבער די נוש...
ב- יולי 21, 2014, 03:41:25 PM

נישטא קיין נייע מעלדונגען דער וואַנט פון השי"ת'ס כבוד

עס איז אַרויסגעקומען אַ שטודיע אַז עס נעמט 90 טאָג צו טוישן די איינגעפונדעוועטע ליניעס וואָס האָבן זיך אַנטוויקלט אינעם מוח פון אַ מענטש דורך זיין אַדיקשאן. הייב אָן צו שרייבן דיין טאָגבוך איבער דיין אַרויפגאַנג ביז צום "ניינציגער"! פאר אונזער ספּעציעלער "90 טאָג טשאַרט" און די תקנות ביטע דרוקט דאָ: https://guardyoureyes.com/90-days-chart/chart

5,920 מעלדונגען
62 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך GYE YID
אין טעמע: ווי אזוי טיט מען ת...
ב- היינט ב- 03:13:39 PM

נישטא קיין נייע מעלדונגען אַזוי איז עס מיר געלונגען...

ביסט געשטיגן? האָסט מצליח געווען? געלויבט השי"ת! אַצינד קויף זיך איין א טאָפּלטע זכי'. זיי מזכה את הרבים (שאין חטא בא על ידו.) שרייב איבער די פּראַקטישע עצות און געדאַנקען וואָס זענען די בעסטע געלונגען אין דיין רייזע צו ריינקייט, אָדער גיב איבער המלצות וואָס דו האָסט געהערט פון אַנדערע אַז ס'האָט פאַר זיי געאַרבעט

494 מעלדונגען
22 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך בשמחה תמיד
אין טעמע: שינת קבע - קביעת ע...
ב- יולי 14, 2014, 06:36:30 PM

נישטא קיין נייע מעלדונגען לאָמיר שטייגן אין אַלגעמיין

זע אינעווייניג "דער ציל און תועלת" פון דאָזיגן פאָרום, ווי אויך, וואָספאַראַ נושאים זאָלן דאָ געפענט ווערן

524 מעלדונגען
21 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך בשמחה תמיד
אין טעמע: כל העולם כולו גשר ...
ב- מאי 09, 2014, 02:16:04 PM

נישטא קיין נייע מעלדונגען מעלדונגען

דער טאָוול איז פאַר די וועבמייסטער פון ה.ד.א. (היט דיינע אויגן) צו מעלדן דעם עולם איבער חשוב'ע מעלדונגען. איר מעגט שרייבן אייערע הערות אונטער די מעלדונגען, אבער מ'קען נישט דאָ עפענען קיין נייע פעדעמער

526 מעלדונגען
21 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך בשמחה תמיד
אין טעמע: 12-סטעפס חיזוק אימ...
ב- היינט ב- 04:52:36 PM

נישטא קיין נייע מעלדונגען בית המדרש

"אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש"! דער טאָוול איז געאייגנט פאַר דברי תורה איבער אונזערע מלחמת היצר, מפרדס התורה – תנ"ך, חז"ל, מוסר וחסידות. דאָ זאָל נישט ווערן געמאָלדן איבער אונזערע מוטשעריי און געראַנגל מיט'ן בעל דבר און נישט אָפּהאַלטן דאָ קיין דעבאַטעס

1,694 מעלדונגען
87 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך א פרייליכער איד
אין טעמע: מי לה' אלי - ווער ...
ב- היינט ב- 07:10:37 PM

נישטא קיין נייע מעלדונגען פּאָליש

דער "קאַווע שטיבל" געפונט זיך דאָ! קום אַריין און דערקוויק זיך מיט אַ גלעזעלע קאַווע. פאַרברענג און שמועס געשמאַק מיט די חברייא קדישא און דערקוויק זיך מיט א מילתא דבדיחותא... כי בשמחה תצאו!

5,127 מעלדונגען
46 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך א פרייליכער איד
אין טעמע: מיין עצה איביר די ...
ב- היינט ב- 07:17:08 PM

די הדא האנט בוך אפהאנדלונגען אין פראקטיק

נישטא קיין נייע מעלדונגען 12 וויכטיגע שפיאנאש אינפארמאציע - חלק א (1)

מיר זענען אין א מלחמה צושטאנד, און יעדער סאלדאט מוז וויסן די שפיאנאש אינפארמאציע, וואו דער שונא קען אונז מייסטענס כאפן, וואו עס ליגט זיינע הצלחות, אזוי ארום וועלן מיר וויסן וואס מיר האבן צוטון כדי נישט פארכאפט צו ווערן אין זיין לאגער. זע אינעווייניג די ערשטע נושא איבער די תקנות און אלעס ארום דעם פארום.

49 מעלדונגען
15 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך עבודת_הבורא
אין טעמע: אינפארמאציע 1 # מי...
ב- ינואר 19, 2014, 07:51:21 PM

נישטא קיין נייע מעלדונגען 13 הדרכות און התחזקות אין אונזער ארבעט - חלק א (2)

וויכטיגע און אויסגעפרואווטע הדרכות אינעם וועג ארויף (סולם העולה בית קל), ווי אויך התחזקות אויף אנצוגיין און נישט נאכלאזן. זע אינעווייניג די ערשטע נושא איבער די תקנות און אלעס ארום דעם פארום

39 מעלדונגען
15 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך א פרייליכער איד
אין טעמע: הדרכות והתחזקות 4 ...
ב- מרץ 10, 2014, 10:58:37 PM

נישטא קיין נייע מעלדונגען 9 יסודות "ירידה לצורך עליה" - חלק א (3)

דער שטערקסטער פלאץ וואו דער יצר הרע ווארפט זיך ארויף אויף אונז ווי א פארצוקנדע לייב, איז נאך א נפילה. דעמאלטס ווערט ער זייער אגרעסיוו, אין די בחינה פון "מען גיט אים א פינגער דארף ער א האנט". די יסודות צעווארפט אלע זיינע טענות באותו שעה. זע אינעווייניג דער ערשטער נושא איבער די תקנות און אלעס ארום דעם פארום

22 מעלדונגען
11 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך עבודת_הבורא
אין טעמע: יסוד 9 # עס איז אל...
ב- מרץ 20, 2012, 06:08:44 PM

נישטא קיין נייע מעלדונגען 18 עצות - חלק ב

נאכן ליינען אינעם האנט-בוך וועגן די 18 עצות, דארפן מיר עס יעצט פראקטיצירן, און מתוך נסיון זיך דורכשמועסן מיט חברים, געבן און בעטן עצות איינער פארן צווייטן, יעדער פון זיין קוק-ווינקל און פון זיין עקספיריענס. זע אינעווייניג די ערשטע נושא איבער די תקנות און אלעס ארום דעם פארום

45 מעלדונגען
22 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך עבודת_הבורא
אין טעמע: עצה 15 # 12 סטעפ ל...
ב- אוגוסט 29, 2012, 02:23:41 PM

די 12 סטעפס

נישטא קיין נייע מעלדונגען די 12 סטעפס

אין דעם פארום וועט מען באהאנדלן די וועלט-בארימטע כלים, די 12 סטעפס, וואס האבן מצליח געווען צו העלפן מאסן מענטשן איבער דער וועלט זיך צו ארויסברעכן פון די תפיסה פון זייער שעדליכע אויפפירונג

1,021 מעלדונגען
51 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך GYE YID
אין טעמע: ווייסע בוך אין "אי...
ב- יולי 14, 2014, 05:59:27 PM

  • נישטא קיין נייע מעלדונגען
  • Redirect Board

GuardYourEyes - מרכז סטטיסטיקות

סטטיסטיקות פורום סטטיסטיקות פורום

24,296 מעלדונגען אין 570 טעמעס דורך 266 באניצערס. דער נייעסטער באניצער אין דעם פארום: reiz
לעצטע מעלדונג: "טעמע: מיין עצה איביר די ..." ( היינט ב- 07:17:08 PM )
צו זען די 10 לעצטע מעלדונגען אינעם פורום
[עוד סטטיסטיקות]

באניצערס באהאפטען באניצערס באהאפטען

76 געסט, 11 באנוצערס (1 מוסתר/ים)

באנוצערס אקטיוו און- 1000 לעצטיגע מינוטען:
Idontknow, joe782, עד כאן, בן פוטי, עבודת_הבורא, GYE YID, האפט בע"ה [צי קענען זאגען אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו], ערל שפתים, אנפין נהירין, DrivingFwd

מערסטע פארבינדען היינט: 89. מערסטע געווען אמאל פארבינדען: 249 (נובמבר 07, 2011, 08:41:58 AM)