אן אויסהיילונג פּלאַטפאָרמע פאר אידן וואס מוטשען זיך מיט פראבלעמען אין ענייני קדושה

נישטא קיין נייע מעלדונגען ברוכים הבאים!

ברוכים הבאים צו אונזער פאָרום! דאָ קענסטו זיך פאָרשטעלן פאַר'ן עולם (נישט מיט דיין פאַקטישן נאָמען, זעלבסטפאַרשטענדליך), און ווערן וואַרעם אויפגענומען דורך די מעמבערס דאָ אויפ'ן פאָרום

2,913 מעלדונגען
47 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך מחשבה טובה
אין טעמע: גר ותושב אנכי עמכם
ב- היינט ב- 10:18:25 AM

נישטא קיין נייע מעלדונגען רייסט זיך אָפּ!

אַן אויסהיילונג פּלאַטפאָרמע פאַר אידן וואס מוטשען זיך מיט אַדיקשאן צו שמוץ, הוז"ל, ווי אויך אנדערע פראבלעמען אין עניני קדושה. דאָ קענסטו שרייבן אונטער דיין "סקרין נאָמען" – אָן קיין מורא פון "מה יאמרו" – איבער דיין פּערזענליכן געראַנגל. פרעג שאלות, שרייב תשובות, און ווער דערהויבן! קריג פּראַקטישע עצות מיט הדרכה פון די מעמבערס אויפ'ן פארום

5,567 מעלדונגען
118 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך א פרייליכער איד
אין טעמע: רחם עלי וקבל תחנונ...
ב- היינט ב- 03:06:24 AM

נישטא קיין נייע מעלדונגען דער וואַנט פון השי"ת'ס כבוד

עס איז אַרויסגעקומען אַ שטודיע אַז עס נעמט 90 טאָג צו טוישן די איינגעפונדעוועטע ליניעס וואָס האָבן זיך אַנטוויקלט אינעם מוח פון אַ מענטש דורך זיין אַדיקשאן. הייב אָן צו שרייבן דיין טאָגבוך איבער דיין אַרויפגאַנג ביז צום "ניינציגער"! פאר אונזער ספּעציעלער "90 טאָג טשאַרט" און די תקנות ביטע דרוקט דאָ: https://guardyoureyes.com/90-days-chart/chart

6,193 מעלדונגען
66 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך לאמיר פארן ווייטער מ'ddmm11219
אין טעמע: יראתי בפצותי..... ...
ב- היינט ב- 10:50:03 AM

נישטא קיין נייע מעלדונגען אַזוי איז עס מיר געלונגען...

ביסט געשטיגן? האָסט מצליח געווען? געלויבט השי"ת! אַצינד קויף זיך איין א טאָפּלטע זכי'. זיי מזכה את הרבים (שאין חטא בא על ידו.) שרייב איבער די פּראַקטישע עצות און געדאַנקען וואָס זענען די בעסטע געלונגען אין דיין רייזע צו ריינקייט, אָדער גיב איבער המלצות וואָס דו האָסט געהערט פון אַנדערע אַז ס'האָט פאַר זיי געאַרבעט

562 מעלדונגען
23 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך בשמחה תמיד
אין טעמע: איין שעה אויף אמאל
ב- נובמבר 20, 2014, 07:02:40 PM

נישטא קיין נייע מעלדונגען לאָמיר שטייגן אין אַלגעמיין

זע אינעווייניג "דער ציל און תועלת" פון דאָזיגן פאָרום, ווי אויך, וואָספאַראַ נושאים זאָלן דאָ געפענט ווערן

796 מעלדונגען
28 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך לאמיר פארן ווייטער מ'ddmm11219
אין טעמע: לתועלת הציבור צו ד...
ב- נובמבר 23, 2014, 12:10:52 PM

נישטא קיין נייע מעלדונגען מעלדונגען

דער טאָוול איז פאַר די וועבמייסטער פון ה.ד.א. (היט דיינע אויגן) צו מעלדן דעם עולם איבער חשוב'ע מעלדונגען. איר מעגט שרייבן אייערע הערות אונטער די מעלדונגען, אבער מ'קען נישט דאָ עפענען קיין נייע פעדעמער

682 מעלדונגען
24 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך בשמחה תמיד
אין טעמע: איבערארבעטן דעם אי...
ב- נובמבר 19, 2014, 05:19:28 PM

נישטא קיין נייע מעלדונגען בית המדרש

"אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש"! דער טאָוול איז געאייגנט פאַר דברי תורה איבער אונזערע מלחמת היצר, מפרדס התורה – תנ"ך, חז"ל, מוסר וחסידות. דאָ זאָל נישט ווערן געמאָלדן איבער אונזערע מוטשעריי און געראַנגל מיט'ן בעל דבר און נישט אָפּהאַלטן דאָ קיין דעבאַטעס

1,902 מעלדונגען
95 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך בשמחה תמיד
אין טעמע: תורה הוא וללמוד אנ...
ב- היינט ב- 08:44:12 AM

נישטא קיין נייע מעלדונגען פּאָליש

דער "קאַווע שטיבל" געפונט זיך דאָ! קום אַריין און דערקוויק זיך מיט אַ גלעזעלע קאַווע. פאַרברענג און שמועס געשמאַק מיט די חברייא קדישא און דערקוויק זיך מיט א מילתא דבדיחותא... כי בשמחה תצאו!

6,213 מעלדונגען
54 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך good guy
אין טעמע: נאר א קורצע באגריס
ב- היינט ב- 09:42:28 AM

די הדא האנט בוך אפהאנדלונגען אין פראקטיק

נישטא קיין נייע מעלדונגען 12 וויכטיגע שפיאנאש אינפארמאציע - חלק א (1)

מיר זענען אין א מלחמה צושטאנד, און יעדער סאלדאט מוז וויסן די שפיאנאש אינפארמאציע, וואו דער שונא קען אונז מייסטענס כאפן, וואו עס ליגט זיינע הצלחות, אזוי ארום וועלן מיר וויסן וואס מיר האבן צוטון כדי נישט פארכאפט צו ווערן אין זיין לאגער. זע אינעווייניג די ערשטע נושא איבער די תקנות און אלעס ארום דעם פארום.

49 מעלדונגען
15 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך עבודת_הבורא
אין טעמע: אינפארמאציע 1 # מי...
ב- ינואר 19, 2014, 07:51:21 PM

נישטא קיין נייע מעלדונגען 13 הדרכות און התחזקות אין אונזער ארבעט - חלק א (2)

וויכטיגע און אויסגעפרואווטע הדרכות אינעם וועג ארויף (סולם העולה בית קל), ווי אויך התחזקות אויף אנצוגיין און נישט נאכלאזן. זע אינעווייניג די ערשטע נושא איבער די תקנות און אלעס ארום דעם פארום

39 מעלדונגען
15 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך א פרייליכער איד
אין טעמע: הדרכות והתחזקות 4 ...
ב- מרץ 10, 2014, 10:58:37 PM

נישטא קיין נייע מעלדונגען 9 יסודות "ירידה לצורך עליה" - חלק א (3)

דער שטערקסטער פלאץ וואו דער יצר הרע ווארפט זיך ארויף אויף אונז ווי א פארצוקנדע לייב, איז נאך א נפילה. דעמאלטס ווערט ער זייער אגרעסיוו, אין די בחינה פון "מען גיט אים א פינגער דארף ער א האנט". די יסודות צעווארפט אלע זיינע טענות באותו שעה. זע אינעווייניג דער ערשטער נושא איבער די תקנות און אלעס ארום דעם פארום

22 מעלדונגען
11 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך עבודת_הבורא
אין טעמע: יסוד 9 # עס איז אל...
ב- מרץ 20, 2012, 06:08:44 PM

נישטא קיין נייע מעלדונגען 18 עצות - חלק ב

נאכן ליינען אינעם האנט-בוך וועגן די 18 עצות, דארפן מיר עס יעצט פראקטיצירן, און מתוך נסיון זיך דורכשמועסן מיט חברים, געבן און בעטן עצות איינער פארן צווייטן, יעדער פון זיין קוק-ווינקל און פון זיין עקספיריענס. זע אינעווייניג די ערשטע נושא איבער די תקנות און אלעס ארום דעם פארום

45 מעלדונגען
22 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך עבודת_הבורא
אין טעמע: עצה 15 # 12 סטעפ ל...
ב- אוגוסט 29, 2012, 02:23:41 PM

די 12 סטעפס

נישטא קיין נייע מעלדונגען די 12 סטעפס

אין דעם פארום וועט מען באהאנדלן די וועלט-בארימטע כלים, די 12 סטעפס, וואס האבן מצליח געווען צו העלפן מאסן מענטשן איבער דער וועלט זיך צו ארויסברעכן פון די תפיסה פון זייער שעדליכע אויפפירונג

1,069 מעלדונגען
53 טעמע'ס

לעצטע מעלדונג דורך בשמחה תמיד
אין טעמע: סטעפ # 2
ב- היינט ב- 08:55:59 AM

  • נישטא קיין נייע מעלדונגען
  • Redirect Board

GuardYourEyes - מרכז סטטיסטיקות

סטטיסטיקות פורום סטטיסטיקות פורום

28,107 מעלדונגען אין 628 טעמעס דורך 287 באניצערס. דער נייעסטער באניצער אין דעם פארום: מחשבה טובה
לעצטע מעלדונג: "טעמע: יראתי בפצותי..... ..." ( היינט ב- 10:50:03 AM )
צו זען די 10 לעצטע מעלדונגען אינעם פורום
[עוד סטטיסטיקות]

באניצערס באהאפטען באניצערס באהאפטען

23 געסט, 14 באנוצערס

באנוצערס אקטיוו און- 1000 לעצטיגע מינוטען:
משכני אחריך, לאמיר פארן ווייטער מ'ddmm11219, מחשבה טובה, שמירת הברית, ערל שפתים, tatahelfmich, בידו אפקיד רוחי, good guy, היום היום, בשמחה תמיד, יעקב, שמייכעל, מיט א פרישקייט, GYE YIDDISH

מערסטע פארבינדען היינט: 38. מערסטע געווען אמאל פארבינדען: 249 (נובמבר 07, 2011, 08:41:58 AM)